พราะคุณภาพบ้าน คือสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับลูกค้า ดังนั้น การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ  จึงเป็นนโยบายหลักที่สำคัญของกลุ่ม บิวท์ ทู บิวด์ โดยตลอดระยะเวลาของการก่อสร้างจะมีการ  ควบคุมดูแลคุณภาพงานก่อสร้างในทุกขั้นตอนทุกรายละเอียดอย่างใกล้ชิด


การควบคุมคุณภาพd

\"\\"\\"\"ผู้บริหารระดับสูงลงมาดูแลหน้างานด้วยตัวเอง

 

\"\\"\\"\"

การตรวจสอบคุณภาพชิ้นส่วนโครงสร้างบ้านที่โรงงาน เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่า บ้านทุกหลังที่สมอลล์เฮ้าส์บิวเดอร์ได้สร้างนั้น มีคุณภาพมั่นคง แข็งแรง และเป็นมิตรต่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม (Green Technology) ด้วยนวัตกรรมระบบโครงสร้างของ กลุ่มบิวท์ ทู บิวด์ ที่มีคุณภาพมาตรฐานการันตีรางวัลระดับสากล Asia Hi-Tech Award ซึ่งได้รับความเชื่อถือและวางใจมายาวนานกว่า 53 ปี เพราะชิ้นส่วนโครงสร้างบ้านทุกชิ้นผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากวิศวกรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในทุกขั้นตอนของระบบการผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐานระดับ ISO 9001:2008

 

\"\\"\\"\"

การตรวจก่อนการส่งมอบงาน ก่อนที่บ้านแต่ละหลังจะถูกส่งมอบให้ลูกค้า จะมีการตรวจสอบบ้านขั้นสุดท้ายก่อนการส่งมอบ ซึ่งบ้านทุกหลังจะต้องได้มาตรฐานตรงตามที่กำหนดไว้ และที่สำคัญยังมีผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ได้ร่วมกันตรวจสอบอีกขั้นหนึ่ง เพื่อให้บ้านทุกหลังที่ สมอลล์เฮ้าส์บิวเดอร์ สร้างมีคุณภาพและมาตรฐานทัดเทียมกันทุกหลัง

 
©สงวนลิขสิทธิ์ หน้าเว็บไซต์ โดย บริษัท สมอลล์เฮ้าส์บิวเดอร์ จำกัด
เพิ่มเพื่อน