ทันกระแสเรื่องสุขภาพ เกร็ดความรู้ และเคล็ดลับสุขภาพ ตลอดจนวิธีการดูแลสุขภาพด้วยตัวเอง เพื่อให้คุนได้รู้เท่านั้นโรคต่าง ๆ และสามารถป้องกันได้ทันท่วงที


รับสร้างบ้าน : Office Syndrome

เมื่อ ปวดคอบ่าไหล่เรื้อรัง จาก Office Syndrome รับสร้างบ้าน สมอลล์เฮ้าส์บิวเดอร์มั่นใจว่า หลายๆคน คงกำลังประสบปัญหานี้อยู่ เวลาปวดมันทรมานแค่ไหนทุกคนคงเข้าใจและรู้ซึ้งดี วันนี้ บริษัทรับสร้างบ้าน สมอลล์เฮ้าส์บิวเดอร์ จึงจะมาอธิบายเกี่ยวกับโรคนี้ให้ทุกคนได้รู้จักกันคะ

A. ปัจจัยสำคัญที่ทำให้มีโอกาสเกิดปวดกล้ามเนื้อเรื้อรังคือ
* ปัจจัยทางโครงสร้าง เช่น ผู้ที่มีหลังคด ขาสั้นยาวไม่เท่ากัน จึงเกิดภาวะการทำงานของกล้ามเนื้อไม่สมดุล ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เกิดอาการปวดของกล้ามเนื้อได้
* ปัจจัยทางท่าทางที่ไม่เหมาะสม เช่น
- เลือกใช้เก้าอี้ที่ออกแบบไม่เหมาะสม
- เก้าอี้ที่ไม่เหมาะกับงาน กับตำแหน่งของคอมพิวเตอร์
- ท่าทางไม่เหมาะสม (poor posture) เช่น ท่านั่ง ท่ายืนในการทำงานไม่ถูกต้อง ท่ารับโทรศัพท์ไม่เหมาะสม เช่น เอียงคอหนีบหูโทรศัพท์ ใส่รองเท้าส้นสูง
- เกิดจาการทำงานในท่าเดิมซ้ำๆ เช่น นั่งทำงานหน้าคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานๆ โดยไม่มีการพัก หรือยืดกล้าเนื้อที่เหมาะสม หรือใช้งานกล้ามเนื้อมากเกินไป เช่น การสะพายกระเป๋าหนักๆ ที่ไหล่ หรือจากสายยกทรงของผู้หญิงที่มีขนาดเต้านมใหญ่ กดรัด

B. ปัจจัยทางภาวะโภชนาการ ไม่สมดุลของวิตามิน เกลือแร่ ฮอร์โมนต่างๆ
พบว่าปัจจัยที่สำคัญในผู้ที่มีภาวะปวดกล้ามเนื้อเรื้อรัง มาจากภาวะการขาดวิตามิน ที่ละลายในน้ำ ซึ่งเป็นโคเอมไซม์ ที่ช่วยในการทำงานของกล้ามเนื้อ และช่วยในการทำงานและสร้างพลังงานแก่เซลล์กล้ามเนื้อ เช่น วิตามินบี 1 บี 6 บี12 และวิตามินซี กรดโฟลิก แคลเซียม โปแตสเซียม แมกนีเซียม แต่อย่างไรก็ตามการรับประทานวิตามินควรอยู่ในปริมาณที่เหมาะสม ซึ่งคุณสามารถปรึกษาแพทย์
ในบางกรณีการขาดพลังงานของกล้ามเนื้อ ซึ่งเป็นสาเหตุของการปวดกล้ามเนื้อเรื้อรัง ที่เกิดจากโรคทางเมตาโบลิกและโรคของต่อมไร้ท่อ เช่น ผู้ที่มีภาวะของฮอร์โมนไทรอยด์ต่ำ ภาวะน้ำตาลต่ำ ภาวะเบาหวาน ผู้ที่เป็นโรคตับ หรือผู้ที่ดื่มสุราเป็นประจำ หรือในผู้ที่มีภาวะกรดยูริกสูง

C. ความผิดปกติของอารมณ์ และสภาพจิตใจ
ปัจจัยทางจิตใจที่ชักนำให้เกิดอาการปวดกล้ามเนื้อเรื้อรัง และไม่ค่อยตอบสนองต่อการรักษา ได้แก่เครียด กังวล หดหู่ ซึมเศร้า ขาดความหวัง เป็นต้น กรณีสำคัญซึ่งเป็นผลต่อเนื่องจากอารมณ์ที่ผิดปกติ คือ นอนไม่หลับ นอนหลับไม่เพียงพอจากสาเหตุต่างๆ

หลักการสำคัญในการรักษาภาวะปวดเรื้อรัง

หลัก การในการรักษาภาวะปวดกล้ามเนื้อ ประกอบด้วย 2 ขั้นตอน คือ “การรักษาที่จุดกดเจ็บ” ร่วมกับ “การค้นหาเพื่อแก้ไขปัจจัยที่เป็นสาเหตุของภาวะปวดกล้ามเนื้อ”

การรักษาจุดกดเจ็บมีวิธีการรักษาดังนี้
* การรักษาด้วยยา เช่น ยาลดปวด คลายกล้ามเนื้อ ยาลดกล้ามเนื้อเกร็ง ยากลุ่มฃต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ รวมทั้งการมช้ยาทาเฉพาะที่แก้ปวด
* การรักษาด้วยการฉีดยาที่บริเวณจุดเจ็บ (trigger points injection) ซึ่งโดยมากนิยมใช้กลุ่มประเภทยาชาเฉพาะที่
* การรักษาโดยการฝังเข็มเฉพาะที่ (dry needle puncture) โดยใช้เข็มฝังประเภทเดียวกับการฝังเข็มแบบจีน เพื่อทำการคลายจุดเจ็บเฉพาะที่ โดยไม่มีการใช้ยาใดๆ
* การรักษาโดยการฝังเข็มแบบจีน เพื่อลดปวดและปรับสมดุลในร่างกาย (Chinese acupuncture)
* การรักษาโดยการฉีดยาโบทูลินั่มทอกซิน A (botulinum toxin A) โดยฉีดที่จุดปวดของกล้ามเนื้อ หรือกล้ามเนื้อบริเวณจุดปวดนั้นๆ ซึ่งจากผลการวิจัยพบว่าลดอาการปวดเกร็งได้ค่อนข้างดีเป็นระยะเวลายาวนาน (3-6 เดือน) แต่อย่างไรก็ตามควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เนื่องจากปริ มาณ และเทคนิคการฉีดสารชนิดนี้มีความสำคัญมาก เพราะอาจเกิดกล้ามเนื้ออ่อนแรงได้ชั่วคราว ถ้าปริมาณยาได้การฉีดไม่เหมาะสม
* การรักษาด้วยวิธีทางกายภาพบำบัดต่างๆ เช่น การใช้อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ เช่น การใช้ความร้อน ความเย็น ความร้อนลึก (ultrasound) การนวด การยืดกล้ามเนื้อ เป็นต้น

อย่างไรก็ตามสิ่ง สำคัญมากที่ต้องทำร่วมไปกับการรักษาอาการปวดของจุดเฉพาะที่ คือ การหาสาเหตุของอาการปวด ณ จุดนั้นๆ ว่ามีปัจจัยกระตุ้นอื่นๆ ตามที่ได้กล่าวมาข้างต้นหรือไม่ และต้องแก้ไขภาวะต่างๆ เหล่านั้นที่ต้นเหตุ เช่น ภาวะโรคต่างๆ การขาดวิตามินต่างๆ เป็นต้น รวมถึงต้องมีการปรับเปลี่ยนลักษณะท่าทาง ในการนั่งทำงานให้ถูกต้องและเหมาะสม ควรมีการออกกำลังกายและยืดกล้ามเนื้ออย่างสม่ำเสมอ และควรประเมินด้วยว่าอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในชีวิตประจำวันนั้นเป็นสาเหตุของอาการปวดหรือไม่ เช่น เก้าอี้ เบาะนอน หมอนหนุน กระเป๋าสะพายที่ใช้อยู่ทุกวัน สร้อยคอ รองเท้าส้นสูง ลักษณะท่าทางในการขับรถ บางคนได้มีการรักษาทุกวิถีทาง ทั้งการปรับอุปกรณ์ต่างๆ ทุกแง่ทุกมุม แต่งานที่ทำมีความจำเป็นที่ทำให้เปลี่ยนแปลงท่าทางยาก เช่น ต้องนั่งทำงาน หรือนั่งประชุมตลอดทั้งวัน ซึ่งเป็นสาเหตุของอาการปวด แนะนำให้ปรับอิริยาบถ ลดความเครียด ทำใจให้ยอมรับรวมถึงทำใจให้เข้มแข็ง. "ทำใจให้สุข กายก็จะสบายขึ้น”

©สงวนลิขสิทธิ์ หน้าเว็บไซต์ โดย บริษัท สมอลล์เฮ้าส์บิวเดอร์ จำกัด
เพิ่มเพื่อน